Prof. Papp Zoltán

Beosztás: Telefon:

54329
Szoba:

008K
E-mail:

pappz@med.unideb.hu
tanszékvezető egyetemi tanár

 
Curriculum vitae

1. SZEMÉLYI ADATOK
Születési idő és hely: 1965. aug. 10. Vásárosnamény
Munkahely: Debreceni Egyetem, Orvos és Egészségtudományi Centrum,
Orvostudományi Kar, Kardiológiai Intézet,
Klinikai Fiziológiai Tanszék
Állampolgárság: magyar
Családi állapot: nős, feleség: Jósa Mária (biológus)
gyermek: Papp Laura Mária
Jelenlegi munkahelyi besorolás: tanszékvezető, egyetemi tanár

Munkahelyek, besorolások, hazai ösztöndíjak:
DOTE ÉLETTANI INTÉZET:
1989. 10. 01. – 1994. 05. 31. MTA TMB ösztöndíjas
1994. 06. 01. – 2000. 01. 31. egyetemi tanársegéd

DEOEC, KARDIOLÓGIAI KLINIKA / INTÉZET, KLINIKAI FIZIOLÓGIAI TANSZÉK:
2000. 02. 01 .- 2000. 10. 01. egyetemi tanársegéd, laborvezető
2000. 10. 01. - 2001. 12. 31. egyetemi adjunktus, laborvezető
2002. 01. 01. - 2003. 06. 30. egyetemi adjunktus, megbízott tanszékvezető
2003. 07. 01. – 2010. 08. 31. tanszékvezető, egyetemi docens
2010. 09. 01. - tanszékvezető, egyetemi tanár
2001. 09. 01.- 2004. 08. 31. MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíjas („kiemelkedő” minősítésű zárójelentés)
2006. 09. 01 – 2009. 08. 31. MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíjas („kiemelkedő” minősítésű zárójelentés)

Tanulmányi adatok/tudományos minősítések:
1979-1983: Tóth Árpád Gimnázium, Debrecen
1983-1989: Debreceni Orvostudományi Egyetem, Általános Orvostudományi Kar
Népköztársasági Ösztöndíj 1987-1988
Tudományos diákköri tevékenység: DOTE Élettani Intézet (demonstrátor:
1986-1989), 5 díjazott pályamunka, 10 előadás diákköri konferenciákon
1989: általános orvosi diploma
Debreceni Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Kar,
minősítés: cum laude (diplomaszám: 1989/10-105 OTE sz.)
1995: Ph.D.
Debreceni Orvostudományi Egyetem, Elméleti Orvostudományok, Élettan
minősítés: summa cum laude (oklevélszám: G 44-89/1995. OTE)
2004: habilitáció
Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum,
Általános Orvostudományi Kar
elméleti orvostudományok (anyakönyvi szám: 31/2004. Hab
2010: MTA doktora (anyakönyvi szám: 4933)

További képesítések:
2003:            

Laborállat-tudomány és kísérlettervezés tanfolyam (86/609/EEC C-szint)
Szent István Egyetem, Állatorvostudományi Kar Budapest, Kutatásszervezési és
Továbbképzési Központ és a Debreceni Egyetem
(bizonyítványszám: 046/2003/DEMÁB F

2006: Bővített fokozatú sugárvédelmi továbbképzés (88-28/BT/2005.)
Debreceni Egyetem Sugárvédelmi Szolgálata (törzskönyvi szám: 88-28/BT/2005-05/32

Nyelvvizsgák:
Angol: középfok (Á 002227/1988 szóbeli és írásbeli)középfok (Á 002227/1988 szóbeli és írásbeli)
Angol: British Council („7th band“ HU001/1991/4/153 szóbeli és írásbeli
Angol: felsőfok (HA-1433/1994 szóbeli és írásbeli – „C” típus
Orosz: egyetemi záróvizsga: 198

Egyetemi megbízatások, funkciók:
1994-1997: egyetemi tanácstag
1989-1992: egyetemi tudományos diáktanács, oktatói tag
2000-2004: egyetemi tudományos diáktanács, oktatói tag
2000-2004: egyetemi felvételi vizsgabizottságokban a biológia tárgy kérdezője
2002-2005: minőségbiztosítási folyamatok belső felülvizsgálója
2004-2007: a Debreceni Egyetem Informatikai Bizottságának tagja
2007-2010: a DE OEC ÁOK Tudományos Diákköri Tanács titkára
2007-2010: a DE OEC ÁOK Tudományos Bizottságának tagja
2009- angol nyelvű egyetemi felvételi vizsgabizottságokban a biológia tárgy
kérdezője és a vizsgabizottság elnök
2010- a DE OEC ÁOK oktatási dékánhelyettese

2. EGYETEMI OKTATÁS
 
1989-2000: DOTE Élettani Intézet, Orvosi Élettan oktatás:
 • aktív szerep a számítógépes szimulációk élettani gyakorlatokon történő bevezetésében
 • rendszeres szemináriumok, gyakorlatok és időszakos tantermi előadások tartása a magyar és idegen nyelvű (angol) graduális orvosképzésben
 • szerep a kredit-pontos kurzusok lebonyolításában a graduális orvosképzésben
 • szemináriumok tartása a molekuláris biológus képzés keretein belül
2000- DEOEC Kardiológiai Klinika / Intézet, Klinikai Fiziológia Tanszék Klinikai Fiziológia (a Komplex Pathológia részeként) oktatása:
tanulmányi felelős (a magyar nyelvű általános orvos-, fogorvos-,
gyógyszerész- és angol nyelvű (TOK) orvosképzési programokban)
 • meghatározó szerep a Klinikai Fiziológia tananyagának kialakításában, az oktatás és vizsgáztatás lebonyolításában magyar és angol nyelven
 • tantermi előadások (10-10 rendszeres magyar és angol nyelvű előadás az általános kórtan, a keringési-rendszer, a légző-rendszer és az anyagcsere klinikai fiziológiájáról)
 • szemináriumi foglalkozások (évente 1-2 csoport 15 héten keresztül történő 2 órás szemináriumi foglalkozásainak vezetése, a klinikai fiziológia curriculumának megfelelően)
 • kredit-pontos kurzusok tartása a graduális orvosképzésben


3. TUDOMÁNYOS ADATOK
 
Ph.D. dolgozat címe: „Kalcium-ionok szerepe az izomsejtek ingerületi és kontraktilis folyamatainak szabályozásában"
Ph.D. védés: Debreceni Orvostudományi Egyetem, 1995, summa cum laude
Ph.D. témavezető: Prof. Dr. Kovács László a Magyar Tudományos Akadémia tagja
Jelenlegi tudományos mentor: Prof. Dr. Édes István az MTA doktora
   

Tudományos érdeklődés:

A szívműködés celluláris és molekuláris patofizilógiája. Ép membránrendszerrel rendelkező és membránrendszerüktől megfosztott izolált szívizomsejtek ingerlékenységi folyamatainak, és kontraktilis
sajátságainak vizsgálata. Az intracelluláris Ca2+ homeosztázis tanulmányozása izolált szívizomsejteken és izolált szívpreparátumokon. A kontraktilis fehérjék funkcionális és molekuláris jellemzése. A kontraktilis rendszer hatékonyságának fokozása. Iszkémiás/reperfúziós funkciózavarok és a terminális szívelégtelenséhez kapcsolódó molekuláris események feltérképezése.
   
Tudományos kutatásirányítás: meghatározó szerep a DEOEC Kardiológiai Klinika / Intézet Klinikai Fiziológia Tanszék kutatási profiljainak
kialakításában és a tanszék kísérletes műszerállományának fejlesztésében.

Tudományos társasági tagság:
a) magyar társaságok  
  Magyar Élettani Társaság
Magyar Pharmacológiai Társaság
Magyar Kardiológusok Társasága
Magyar Mikrocirkulációs és Vaszkuláris Biológiai Társaság
1990-
1994-
2000-
2006-
b) nemzetközi társaságok  
  European Society of Muscle Research
European Working Group of Cardiac Cellular Electrophysiology
International Society of Heart Research
Heart failure Association of the European Society of Cardiology
1989-
1993-
2000-
2004-


Tudományos Testületi Tisztség:
2005- A Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Területi Bizottság Kardiológiai Munkabizottság titkára
2006- A Magyar Kardiológusok Társasága, Experimentális Szekciójának titkára
2007- A Magyar Kardiológusok Társasága, Tudományos Tanácsadói testületének tagja
2007- A Magyar Kardiológusok Társasága, Tudományos Bizottságának tagja
2008- Board member of the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology
(http://www.escardio.org/communities/HFA/about/Pages/board.aspx)
2011- A Magyar Tudományos Akadémia Orvosi Tudományok Osztálya I. sz. Doktori Bizottságának titkára

Hosszabb tudományos tanulmányi utak (a támogatások feltüntetésével):
Prof. Dr. E. Carmeliet laboratóriumában  
  1992-1993. Leuven, Belgium, Department of Physiology (11 hónap) /Soros Alapítvány, K.U. Leuven/  
       
Dr. G.J.M. Stienen laboratóriumában  
  1998-1999. Amszterdam, Hollandia, Department of Physiology (24 hónap) /NWO-OTKA/  
       

Tudományos témavezetői tevékenység:
TDK/diploma munka témavezetés, díjazott dolgozatok száma: 15
 
 1. Szigeti Gyula, Péter: A szív akciós potenciáljának számítógépes szimulációja (1990)
 2. Katona Éva: Harántcsíkolt izomrost intracelluláris Ca2+-koncentráció változásainak számítógépes szimulációja (1991) 
 3. Papp Júlia: A Ca2+-koncentráció változások hatása az akciós potenciálok lefutására nyúl izolált szívizomsejtjein. (1998)
 4. Csernyánszki Matild: Diffúziós potenciál meghatározása celluláris elektrofiziológiai módszer segítségével. (1998)
 5. Kotán Róbert: Kontraktilis paraméterek és intracelluláris Ca2+ koncentrációváltozások párhuzamos vizsgálata izolált szívpreparátumon: a Levosimendan hatása (1998)
 6. Szabó Ágnes: Langendorff-szerint perfundált túlélő tengerimalac szív Ca2+-homeosztázisának vizsgálata 37C-on (1998)
 7. Gadóczi István: A kalciumérzékenyítő Levosimendan hatása a postischaemiás myocardium intracelluláris foszforilációjára és kontraktilis paramétereire (2000)
 8. Kacska Sándor: Izolált kamrai szívizomsejtek kalcium-függő ingerületi folyamatai (2000)
 9. Borbély Attila: Az aktin-miozin ciklus kinetikai elemzése humán kamrai szívizomsejteken (2002)
 10. Molnár Andrea: A humán myocardiumot károsító proteolitikus folyamatok in vitromodellezése (2003)
 11. Hertelendi Zita: Hypertrophiás cardiomyopathiában előforduló troponin I mutánsok Calpain-1-mediált proteolizise (2003)
 12. Czuriga Dániel: Érinti-e a Frank-Starling-mechanizmus az aktin-miozin ciklus sebességét? (2007)
 13. Balogh Ágnes: Myofibrilláris változások az elektromos ingerléssel kiváltott szívelégtelenség sertés modelljében (2009)
 14. Sigal Natan: Levosimendan: perioperative focus (2010)
 15. Kovács Árpád: Szöveti inhomogenitás az elektromos ingerléssel kiváltott szívelégtelenség sertés modelljében (2011)
   

Ph.D. témavezetés:
A Magyar Akkreditációs Bizottság által jóváhagyott Ph.D. programban akkreditált téma:
„A szív-érrendszer kórtana, a szívizomsejtek kontraktilis funkciójának kvantitatív
jellemzése, a kontraktilis erő fokozásának lehetőségei”

Doktori iskola: “Laki Kálmán Doktori Iskola” törzstagja (MAB határozat száma: 2008/3/VIII/1/309; kelte: 2008. III. 28; érvényessége: 2009. VIII. 31.)
Doktori iskola vezető: Prof. Dr. Muszbek László MTA tag

Ph.D. fokozatot szerzett korábbi Ph.D. hallgatók témavezetője:
 

 1. Dr. Szigeti Gyula Péter (Ph.D. disszertáció címe: „[Ca2+]i-függő ionáramok szerepe az aritmiák kialakításában” nappali tagozatos Ph.D. program 1995-1998, védés: 2001, summa cum laude) (társtémavezető: Dr. Kovács László)
 2. Dr. Barta Judit (Ph.D. disszertáció címe: „Humán myocardiális fehérjék -calpain-mediált proteolízisének in vitro elemzése” nappali tagozatos Ph.D. program 2000-2003, védés: 2004, summa cum laude)
 3. Dr. Bódi Annamária (Ph.D. disszertáció címe: „A troponin I foszforiláció hatása a levosimendan által mediált Ca2+érzékenyítésre”, levelező Ph.D. program, védés: 2004, summa cum laude) (társtémavezető: Prof. Dr. Édes István)
 4. Dr. Szilágyi Szabolcs (Ph.D. disszertáció címe: „Molecular determinants of myofibrillar contractile function in the heart” nappali tagozatos Ph.D. program 2001-2004, védés: 2004, summa cum laude)
 5. Dr. Borbély Attila (Ph.D. disszertáció címe: Alterations in myocardial function and contractile proteins during human heart failure” nappali tagozatos Ph.D. program 2002-2005, védés: 2005, summa cum laude)
 6. Dr. Édes István Ferenc (Ph.D. disszertáció címe: „A szarkomerdinamika (Frank-Starlingmechanizmus) molekuláris vizsgálata különböző emlősfajokban fiziológiás és atológiás körülmények között” nappali tagozatos M.D.-Ph.D. program 2003-2007, védés: 2008, summa cum laude )
 7. Dr. Hertelendi Zita (Ph.D. téma címe: „A myofibrilláris fehérjék szulfhidril oxidációjához köthető kontraktilis hatások humán szívizomsejteken” nappali tagozatos Ph.D. program 2004-2007) védés: 2008, summa cum laude (társtémavezető: Dr. Tóth Attila)
   

Ph.D. fokozatot még nem szerzett jelenlegi Ph.D. hallgatók témavezetője:
 

 1. Dr. Czuriga Dániel (Ph.D. téma címe: „A szív kontraktilis fehérjerendszerének szerepe a diabetes mellitus során kialakuló cardiomyopathia létrejöttében” nappali tagozatosPh.D. program 2007-2010)
 2. Dr. Balogh Ágnes (Ph.D. téma címe: „A bal kamrai remodelling folyamata kísérletesen patkányokon előidézett myocardiális infarctust követően” nappali tagozatos Ph.D. program 2009-2012)
 3. Csató Viktória (2010-2013) (Ph.D. téma címe: „Mieloperoxidáz okozta hatások kardiovaszkuláris betegségekben” nappali tagozatos Ph.D. program 2009-2012)
 4. Dr. Balogh László (levelező Ph.D. hallgató) (Ph.D. téma címe: „A csontvelői őssejtek in vivo és in vitro regeneratív hatásainak vizsgálata”; levelező Ph.D. program 2007- )
 5. Dr. Vajda Gusztáv (levelező Ph.D. hallgató) (Ph.D. téma címe: „A myocardialis infarctus kapcsán bekövetkező szívizomkárosodás molekuláris mechanizmusa”; levelező h.D. program 2008- )


Pályázati úton elnyert kutatástámogatás:

Azonosító (időtartam) Cím: Szerep:
ETT 424/1993
(1994-1996)
Kalcium-függő ionáramok összehasonlító vizsgálata nyúlszívből izolált pitvari, kamrai és Purkinje-sejteke Társkutató
OTKA T016957
(1995-1998)
Az intracelluláris Ca2+ koncentráció változások szerepe a sejten belüli folyamatok szabályozásában. Társkutató
OMFB-TéT F-11,
Francia-Magyar
(1995-1996)
Izolált szívizomsejtek excitációs-kontrakciós kapcsolatának tanulmányozása izolált szívizomsejteken Társkutató
NWO-OTKA
048-010-100-00-96
(1995-1998)
Váz és szívizomsejtek excitációs-kontrakciós kapcsolatának tanulmányozás Társkutató
NWO-OTKA
N 25094
(1997-1999)
Váz és szívizom excitációs-kontrakciós kapcsolatának tanulmányozása Társkutató
OTKA T 026577
(1998-2001)
Endothelin-1 hatása emlős és humán szívizomsejtek elektrofiziológiai paramétereire és jelátviteli rendszereire Társkutató
DEOEC
(2000)
Oktatási-kutatási feladatok fejlesztésére szánt infrastruktúrális pályáza Társkutató
ETT 096/2000
(2000-2002)
A szívizomzat reperfúziós károsodásának molekuláris szintű tanulmányozása izolált humán szívizomsejteken. Társkutató
OTKA T 035279
(2001-2004)
Ca2+-érzékenyítő szerek hatása a kontraktilitásra ischaemiás metabolitok jelenlétében és a myofilamentalis rendszer különböző foszforiláltsági állapotaiban humán izolált szívizomsejteken. Társkutató
MMM
(2000-2002)
Holland-Magyar egyetemközti kollaboráció folytatására elnyert támogatás Témavezető
Richter
(2002)
Richter Gedeon a magyar egészségügy fejlesztésért. Társkutató
 NKFP 1/007/2001
(2001-2004
A funkcionális és kémiai genomika eredményeinek hasznosítása a betegségek megelőzése, diagnosztikája és gyógyítása területén Társkutató
 TéT F-31/02
Francia-Magyar
(2003-2004)
A myocardium kontraktilitásának előfeszítettség-függő szabályozása. Témavezető
 ETT 239/2003
(2003-2005)
A humán szívizomsejtek myofibrilláris rendszerét károsító molekuláris mechanizmusok. Témavezető
 NKFP 1A008_04
(2004-2007)
Nagy populációkat érintő betegségek patogenezisének és terápiájának funkcionális genomikai analízise.  Társkutató
 GVOP 3.2.1.-
2004-04-0165/3.0
(2004-2005)
Cardiovasculáris betegségek vizsgálata fluoreszcens mikroplate reader felhasználásával. Témavezető
 TéT PL-12/05
Lengyel-Magyar
(2006-2008)
The molecular mechanism of myocardial remodeling and cardiac dysfunction during the development of heart failure. Témavezető
 ETT 449/2006
(2006-2008)
A szív kontraktilis fehérjerendszerének szerepe a diabetes mellitus során kialakuló cardiomyopathia létrejöttében. Témavezető
 OTKA K 68363
(2007-2011)
A humán myocardium kontraktilis fehérjéinek oxidációja és annak mechanikai következményei. Témavezető
TéT AT-22/2008
Osztrák-Magyar
(2009-2010)
Zsírszövet eredetű őssejtek hatásai patkányok bal kamrai “remodeling” folyamatára kísérletesen előidézett myocardiális infarctust követően Témavezető
TÁMOP 4.2.1./B-
09/1/KONV-
2010-0007
Nitro-oxidatív természetű miofilamentális fehérje-eltérések kapcsolata a szív pumpafunkció változásaival
Munkacsoport vezető
MEDIA-EU-FP7-
HEALTH-2010-
single-stage
Proposal No:
261409
(2011-2015)
"The MEtabolic Road to DIAstolic Heart Failure" magyarországi
témevezető

 Nemzetközi szakmai együttműködések:
 
Név: Intézmény: Város: Ország:
G.J.M. Stienen
J. Van der Velden
VU Medical Center Amsterdam, Institute for Cardiovascular Research, Laboratory for Physiology Amsterdam Hollandia
 G. Vassort
A. Lacampagne
O. Cazorla
INSERM U390/IFR3 Physiopathologie Cardiovasculaire  Montpellier Franciaország
 P. Pollesello
H. Haikala
Orion Pharma  Espoo Finnország
 F.A. Recchia Settore di Medicina Scuola Superiore S. Anna  Pisa Olaszország
 S. Chlopicki Jagiellonian University Medical College, Department of Experimental Pharmacology, Chair of Pharmacology  Krakow Lengyelország
 K. Jaquet  Medizinische Klinik II, Klinik für Kardiologie  Bochum Németország
 B. Podesser  Vienna Working Heart Research Group. Ludwig Boltzmann Cluster für
Kardiovaskuläre Forschung
 Bécs Ausztria

Felkért előadások:
felkért előadás a University of Ulm (Németország) Élettani Intézetében, 1993
felkért előadások a University of Tours (Franciaország) Élettani Intézetében, 1995-1996
felkért előadás a University of Cincinnati (USA) Kardiológiai Intézetében, 1996
gyakorlati foglalkozások és szemináriumok tartása a Vrije Universiteit of Amsterdam (Hollandia) Ph.D. képzésében, 1998-1999
felkért előadás a University of Illinois at Chicago (USA) Biofizikai Intézetében, 1999
felkért előadás a University of Bochum (Németország) Biokémiai Intézetében, 2000
felkért referáló előadás a DEOEC (Magyarország) Biokémiai és Sejtbiológiai Intézetben, 2001
meghívott előadás a 29. FEBS kongresszuson, Varsó (Lengyelország), 2004
felkért előadás az ORION gyógyszergyárban, Espoo (Finnország), 2004
felkért előadás „Heart Failure” Kongresszushoz csatlakozó gyógyszergyári szimpóziumon Espoo (Finnország), 2006
felkért plenáris előadás „Fundation Jagiellonian Medical Research Center”-ben, Krakkó (Lengyelország), 2006
felkért referáló előadás A Magyar Kardiológusok Társasága Tudományos Ülésén, Balatonfüred, (Magyarország), 2007
felkért plenáris előadás az „Azur Heart Meeeting”-en, Carry le Rouet, (Franciaország), 2007
szimpóziumi előadás A Magyar Biokémiai Egyesület 2007. évi Vándorgyűlésén. Debrecen, (Magyarország), 2007.
felkért szimpóziumi előadás a FEPS kongresszusán, Pozsony, (Szlovákia), 2007
felkért szimpóziumi előadás a „Cardiovascular Research Days” című kongresszuson, Weissensee, Ausztria, 2008
felkért szimpóziumi előadás az „Advances in Cardiovascular Research: from genes and molecules to clinical applications” című kongresszuson, Pozsony, (Szlovákia), 2008
felkért szimpóziumi előadás a „2nd Congress of the Cardiology Society of the Republic of Srpska with International Participation” című kongresszuson, Banja Luka, Bosznia-Hercegovina (2008)
felkért előadás a Free University of Amsterdam (Hollandia) Élettani Intézetében (2008)
felkért szimpóziumi előadás a „Heart Failure in Diabetic Patients” című nemzetközi konferencián Versec, Szerbia (2009)
felkért előadás a Semmelweis Egyetem Biofizikai Intézetében, Budapest, Magyarország (2009)
felkért szimpóziumi előadás a „European conference on management strategies in heart failure” című nemzetközi konferencián Belgrád, Szerbia (2009)
felkért előadás a University of Vienna (Ausztria) Ludwig Boltzmann Cluster for Cardiovascular Research intézetében (2009)
felkért előadás a „Kórélettan, Donhoffertől napjainkig oktatási és tudományos konferencián” PTE ÁOK Kórélettani és Gerontológiai Intézet, Pécs, Magyarország (2009)
felkért szimpóziumi előadás a „Cardiovascular Research Days” című kongresszuson, Weissensee, Ausztria, 2010
felkért szimpóziumi előadás a „Heart Failure 2010” című kongresszuson, Berlin, Németország, 2010
felkért szimpóziumi előadás a „ESC 2010” című kongresszuson, Stockholm,Svédország, 2010
felkért szimpóziumi előadás a „VI. International Symposium on Myocardial Cytoprotection”, Pécs, Magyarország, 2010
felkért „volt Weszprémi-díjas” előadás a „DE OEC 2010/2011. évi Tudományos Diákköri Konferenciáján”, Debrecen, Magyarország, 2010
felkért szimpóziumi előadás (Makoto Nagano award lecture) az „International Academy of Cardiovacular Sciences IV. világkongresszusán”, Vadodara, India, 2011
felkért szimpóziumi előadás a IIIrd Conference on „A Focus on Stemm Cells”, rendezvényen, Debrecen, Magyarország, 2011
felkért előadás a Semmelweis Egyetem A Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézetében, Budapest, Magyarország, 2011
felkért szimpóziumi előadás a „HFA 2011” című kongresszuson, Gőteborg, Svédország, 2011
felkért szimpóziumi előadás az „ISHR 2011” című kongresszuson, Haifa, Izrael, 2011
felkért szimpóziumi előadás a „ESC 2011” című kongresszuson, Párizs, Franciaország, 2011
felkért előadás az MKT Szívelégtelenség Munkacsoport Tudományos Ülésén, Budapest, Magyarország, 2011
felkért szimpóziumi előadás a „Cardiovascular Research Days” című kongresszuson, Weissensee, Ausztria, 2012
felkért szimpóziumi előadás a „IV. Szívelégtelenség Napok” című rendezvényen, Hajdúszoboszló, Magyarország, 2012

Ph.D. / Habilitációs eljárások során opponens:

Dr. Bai Péter (2003) Debreceni Egyetem OEC
Dr. Turóczi Tibor (2004) Debreceni Egyetem OEC
Dr. Szabó Zoltán (2005) Debreceni Egyetem OEC
Dr. Batta Tamás (2005) Debreceni Egyetem OEC
Dr. Pálfi Anita (2006) Pécsi Tudományegyetem ÁOK
Dr. Deli Tamás (2007) Debreceni Egyetem OEC
Dr. Szűcs Attila (2007) Debreceni Egyetem OEC
Dr. Váradi Judit (2007) Debreceni Egyetem OEC
Dr. Borkó Rezső (2007) Debreceni Egyetem OEC
Dr. Cserepes Barbara (2007) Pécsi Tudományegyetem ÁOK
Dr. Telek Andrea (2008) Debreceni Egyetem OEC
Dr. Dér Péter (2008) Debreceni Egyetem OEC
Dr. Habon Tamás (2008) Pécsi Tudományegyetem ÁOK (habil.)
Dr. Bakondi Gábor (2008) Debreceni Egyetem OEC
Dr. Fodor János (2009) Debreceni Egyetem OEC
Dr. Lekli István (2010) Debreceni Egyetem OEC
Dr. Farkasfalvi Klára (2010) Pécsi Tudományegyetem ÁOK
Dr. Kónyi Attila (2010) Pécsi Tudományegyetem ÁOK
Dr. Szabados Eszter (2010) Pécsi Tudományegyetem ÁOK (habil.)
Dr. Bartha Éva (2010) Pécsi Tudományegyetem ÁOK
Dr. Tóth Adrienne (2011) Debreceni Egyetem OEC
Dr. Harmati Gábor (2011) Debreceni Egyetem OEC
Dr. Szántó Sándor (2011) Debreceni Egyetem OEC (habil.)
 

Nemzetközi társaság választott tagja:
2008- Board member of the Heart Failure Association of the European Society
ofCardiology
(http://www.escardio.org/communities/HFA/about/Pages/board.aspx)
2011- member of the ESC Training and Research Grants Committee

Szakreferensi tevékenység, (állandó vagy ad hoc) lektorálás szakfolyóiratok számára:
a) magyar folyóiratokban,

A „Current Medical Literature Kardiológia” című kiadvány szakmai tanácsadója (2004).


b) nemzetközi folyóiratokban.

A Cardiovascular Therapeutics (korábban Cardiovascular Drug Reviews) című nemzetközi folyóirat szerkesztő bizottságának tagja
(2006 http://www.wiley.com/bw/editors.asp?ref=1755-5914&site=1)

Az Experimental and Clinical Cardiology című nemzetközi folyóirat szerkesztő bizottságának tagja 2011-
(http://www.pulsus.com/journals/journalHome.jsp?HCtype=Physician&jnlKy=8&/home.htm&)

Ad hoc végzett bírálati tevékenység a Circulation, Journal of Physiology, Pflügers Arch. European Journal of Physiology, Cardiovascular Research, Naunyn-Schmiedeberg’s Arch. Pharmacol., British Journal of Pharmacology, General Physiology and Biophysics
című folyóiratok számára
 

Konferencia szervezés:
 

 • 2006. október 5-8. között Debrecenben A „NEW FRONTIERS IN BASIC CARDIOVASCULAR RESEARCH” címmel és 136 (elsősorban magyar, francia, lengyel, cseh és szlovák) résztvevővel megvalósított nemzetközi konferencia elnöke és főszervezője (bővebben: http://klinfiz.med.unideb.hu),
 • 2008. június 5.-7. között Krakkóban (Lengyelország) rendezett 8. „New Frontiers in Basic Cardiovascular Research” című nemzetközi konferencia tudományos szervező bizottságának tagja,
 • 2008. október 24.-26. között Banja Lukában (Bosznia-Hercegovina) rendezett „2nd Congress of the Cardiology Society of the Republic of Srpska with International Participation” című kongresszus, nemzetközi tanácsadó testületének tagja és szekcióelnök,
 • 2009. március 13.-14. között Versecen (Szerbia) a „Heart Failure in Diabetic Patients” című nemzetközi konferencia nemzetközi testületének tagja és szekcióelnök,
 • 2009. május 30.-június 2. között Nizzában (Franciaország) a „Heart Failure Association” éves kongresszusán szimpóziumi szekcióelnök,
 • 2009. augusztus 29.-szeptember 2. között Barcelonában (Spanyolország) a „European Society of Cardiology” éves kongresszus egyik szekciójának („Myofilament proteins and heart failure”) szervezője és elnöke,
 • 2009. október 9.-11. Belgrádban (Szerbia) a „European conference on management strategies in heart failure” című konferencia tudományos tanácsadó testületének tagja,
 • 2011 szeptember 23-25. International Conference on Heart Failure with Preserved Ejection Fraction: Basic Mechanisms, workshop organized by the Committee on Heart Failure with Preserved Ejection Fraction of the HFA of the ESC, Budapest, Hungary, a rendezvény szervezője és elnöke

Díjak, kitüntetések:
 1. OTDK 2. díj: Számítástechnikai Szekció és a Neumann János Társaság különdíja, 1989
 2. “Weszprémi díj”: DOTE 1989
 3. Soros-ösztöndíj: 1 hónap a Rush Presbyterian St. Luke’ s Medical Center Élettani Intézetében, Chicago, Il. USA. 1989
 4. „Mezei Róza Alapítvány” díja, 1991
 5. KU-Leuven-Soros-ösztöndíj: 11 hónap a Katolikus Egyetem Élettani Intézetében, Leuven, Belgium, 1992-1993
 6. Soros-ösztöndíj: 2 hónap a University of Cincinnati, School of Medicine, Kardiológiai Intézetében, Oh. USA, 1996
 7. NWO-OTKA poszt-doktori ösztöndíj: 24 hónap az Amszterdami Szabadegyetem Élettani Intézetében, Hollandia, 1998-1999
 8. A DE OEC ÁOK év oktatója, 2003
 9. MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, 2001-2004, kiemelkedő minősítésű zárójelentés, Bolyai emléklap
 10. MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, 2006-2009, kiemelkedő minősítésű zárójelentés, Bolyai emléklap
 11. A Debreceni Egyetem Pro Cura Ingenii díja, 2009
 12. A DE OEC ÁOK év oktatója, 2010
 13. Makoto Nagano Award for Achievements in Cardiovascular Education, International Academy of Cardiovascular Sciences, 2011